Mattby marthakrets

MMM Mattby Marthakrets

Kretsen hör till Esbo Marthaförening. Kretsen har 60 medlemmar. Vi håller våra möten i Gäddhuset, Gäddviksgatan 19  i Esbo den andra tisdagen i månaden. (nu under Covid 19 tiden hålls möten andra dagar och på andra ställen) Programmet består bl.a. av social hjälpverksamhet, föredrag, reseskildringar, utfärder och teaterbesök.

 

Aktuellt

Verksamheten 2014

Möten och evenemang under det gångna året.
31.12.2014 kl. 14:58

Vår verksamhet 2013

En tillbakablick.
31.12.2013 kl. 15:00

Kretsmöten och övriga evenemang under 2012

En tillbakablick
31.12.2012 kl. 15:09

Festligt när Mattbymarthorna fyllde 20 år

År 2012 har MMM Mattby Marthakrets verkat i 20 år. Jubileumsåret firade vi med dels en jubileumsfest den 31 mars, dels ett seminarium den 17 april.
17.04.2012 kl. 15:11
Kontaktuppgifter

Kontakt
 

 

Christina Fyhrquist
Ordförande
christina.fyhrquistgmail.com
040 7474 767
Asta Kolma
Sekreterare
astakolmagmail.com
050 3646 526
Siv Kindstedt
Kassör
siv@kindstedt.fi
050 5427970