Mattby marthakrets

MMM Mattby Marthakrets

Kretsen hör till Esbo Marthaförening. Kretsen har 57 medlemmar. Vi håller våra möten i Gäddhuset, Gäddviksgatan 19  i Esbo den andra tisdagen i månaden. Programmet består bl.a. av social hjälpverksamhet, föredrag, reseskildringar, utfärder och teaterbesök.

 

Aktuellt

Möten & evenemang 2018

En sammanfattning av verksamhetsåret 2018.
31.12.2018 kl. 14:33

Julfest 11.12.2018

Festlig julavslutning i Gäddhuset med Esbo Lucia, Kantelemusik, mat och dryck.
17.12.2018 kl. 11:57

13.11.2018 Kretsmöte

Gästföreläsare Rafael Donner talado om sitt liv, sin pappa och sina böcker.
14.11.2018 kl. 11:03

09.10.2018 Kretsmöte

Jaan Siitonen berättade hur han lärde sig svenska.
10.10.2018 kl. 14:18
Kontaktuppgifter

Kontakt
 

 

Christina Fyhrquist
Ordförande
christina.fyhrquistgmail.com
040 7474 767
Asta Kolma
Sekreterare
astakolmagmail.com
050 3646 526
Siv Kindstedt
Kassör
siv@kindstedt.fi
050 5427970