Mattby marthakrets

MMM Mattby Marthakrets

Kretsen hör till Esbo Marthaförening. Kretsen har 58 medlemmar. Vi håller våra möten i Gäddhuset, Gäddviksgatan 19  i Esbo den andra tisdagen i månaden. Programmet består bl.a. av social hjälpverksamhet, föredrag, reseskildringar, utfärder och teaterbesök.

 

Aktuellt

13.3.2018 Kretsmöte med föredrag

Stefan Lundberg berättade om sin resa till Santiago de Compostela
19.04.2018 kl. 12:42

13.2.2018 Kretsmöte

"Sköt om dig" föredrag av "Efter Nio" doktorn
14.03.2018 kl. 17:59

11.1.2018 Riksdagshuset

Guidat besök i riksdagshuset
19.02.2018 kl. 10:21

9.1.2018 Årsmöte

Verksamhetsplan, verksamhetsberättelse och regler för medlemmar i kretsen ovan under länken.
14.01.2018 kl. 14:40
Kontaktuppgifter

Kontakt
 

 

Christina Fyhrquist
Ordförande
christina.fyhrquistgmail.com
040 7474 767
Asta Kolma
Sekreterare
astakolmagmail.com
050 3646 526
Siv Kindstedt
Kassör
siv@kindstedt.fi
050 5427970