Mattby marthakrets

MMM Mattby Marthakrets

Kretsen hör till Esbo Marthaförening. Kretsen har 60 medlemmar. Vi håller våra möten i Gäddhuset, Gäddviksgatan 19  i Esbo den andra tisdagen i månaden. (nu under Covid 19 tiden hålls möten andra dagar och på andra ställen) Programmet består bl.a. av social hjälpverksamhet, föredrag, reseskildringar, utfärder och teaterbesök.

 

Aktuellt

Möten & evenemang 2016

Så här såg vår verksamhet ut under det gångna året.
31.12.2016 kl. 14:50

Vår verksamhet 2015

Mycket program under det gångna året. Här berättar vi om allt vi gjort.
31.12.2015 kl. 14:55

Verksamheten 2014

Möten och evenemang under det gångna året.
31.12.2014 kl. 14:58

Vår verksamhet 2013

En tillbakablick.
31.12.2013 kl. 15:00
Kontaktuppgifter

Kontakt
 

 

Christina Fyhrquist
Ordförande
christina.fyhrquistgmail.com
040 7474 767
Asta Kolma
Sekreterare
astakolmagmail.com
050 3646 526
Siv Kindstedt
Kassör
siv@kindstedt.fi
050 5427970