Mattby marthakrets

MMM Mattby Marthakrets

Kretsen hör till Esbo Marthaförening. Kretsen har 62 medlemmar. Vi håller våra möten i Gäddhuset, Gäddviksgatan 19  i Esbo den andra tisdagen i månaden. (nu under Covid 19 tiden hålls möten andra dagar och på andra ställen) Programmet består bl.a. av social hjälpverksamhet, föredrag, reseskildringar, utfärder och teaterbesök.

 

 

 

Aktuellt

10.4.2018 Kretsmöte

Föredrag av Fil.dr. Pia Forsell från SLS om Zacharias Topelius och Fätlskärns berättelser.
18.05.2018 kl. 14:43

13.3.2018 Kretsmöte med föredrag

Stefan Lundberg berättade om sin resa till Santiago de Compostela
19.04.2018 kl. 12:42

13.2.2018 Kretsmöte

"Sköt om dig" föredrag av "Efter Nio" doktorn
14.03.2018 kl. 17:59

11.1.2018 Riksdagshuset

Guidat besök i riksdagshuset
19.02.2018 kl. 10:21
Kontaktuppgifter

Kontakt
 

Konto
Aktia Mattby Marthor
FI43 4055 3020 131058
ref 12344

Christina Fyhrquist
Ordförande
christina.fyhrquistgmail.com
040 7474 767
Asta Kolma
Sekreterare
astakolmagmail.com
050 3646 526
Siv Kindstedt
Kassör
siv@kindstedt.fi
050 5427970