Mattby marthakrets

MMM Mattby Marthakrets

Kretsen hör till Esbo Marthaförening. Kretsen har 60 medlemmar. Vi håller våra möten i Gäddhuset, Gäddviksgatan 19  i Esbo den andra tisdagen i månaden. (nu under Covid 19 tiden hålls möten andra dagar och på andra ställen) Programmet består bl.a. av social hjälpverksamhet, föredrag, reseskildringar, utfärder och teaterbesök.

 

Aktuellt

13.11.2018 Kretsmöte

Gästföreläsare Rafael Donner talado om sitt liv, sin pappa och sina böcker.
14.11.2018 kl. 11:03

09.10.2018 Kretsmöte

Jaan Siitonen berättade hur han lärde sig svenska.
10.10.2018 kl. 14:18

21-239.2018 Ålandsresa

Esbo Marthaförenings resa till Ålands Skördefest. Visit till många olika gårdar.
10.10.2018 kl. 13:51

Må bra dagar på Kaisankoti i Esbo

29.9 och 2.10 Må bra dag på Kaisankoti
10.10.2018 kl. 13:47
Kontaktuppgifter

Kontakt
 

 

Christina Fyhrquist
Ordförande
christina.fyhrquistgmail.com
040 7474 767
Asta Kolma
Sekreterare
astakolmagmail.com
050 3646 526
Siv Kindstedt
Kassör
siv@kindstedt.fi
050 5427970