Mattby marthakrets

MMM Mattby Marthakrets

Kretsen hör till Esbo Marthaförening. Kretsen har 61 medlemmar. Vi håller våra möten i Gäddhuset, Gäddviksgatan 19  i Esbo den andra tisdagen i månaden. (nu under Covid 19 tiden hålls möten andra dagar och på andra ställen) Programmet består bl.a. av social hjälpverksamhet, föredrag, reseskildringar, utfärder och teaterbesök.

 

 

Aktuellt

Festligt när Mattbymarthorna fyllde 20 år

År 2012 har MMM Mattby Marthakrets verkat i 20 år. Jubileumsåret firade vi med dels en jubileumsfest den 31 mars, dels ett seminarium den 17 april.
17.04.2012 kl. 15:11

Plock ur verksamheten 2011

31.12.2011 kl. 15:09
Kontaktuppgifter

Kontakt
 

Konto
Aktia Mattby Marthor
FI43 4055 3020 131058
ref 12344

Christina Fyhrquist
Ordförande
christina.fyhrquistgmail.com
040 7474 767
Asta Kolma
Sekreterare
astakolmagmail.com
050 3646 526
Siv Kindstedt
Kassör
siv@kindstedt.fi
050 5427970