Mattby marthakrets

MMM Mattby Marthakrets

Kretsen hör till Esbo Marthaförening. Kretsen har 57 medlemmar. Vi håller våra möten i Gäddhuset, Gäddviksgatan 19  i Esbo den andra tisdagen i månaden. Programmet består bl.a. av social hjälpverksamhet, föredrag, reseskildringar, utfärder och teaterbesök.

 

Aktuellt

16.8. Operan Trubaduren på Birgitta festivalen

16 Mattby Marthor med 1 avec besökte Tallin och Birgitta Festivalen
16.08.2019 kl. 14:30

7.7.2019

Finnjävlar på Lurens
21.07.2019 kl. 12:19

8.5.2019 Våravslutning

Våravslutningen i år på Esbo Gård
23.06.2019 kl. 12:12

Program hösten 2019

Bekanta dig med höstens program. Varmt välkommen med!
14.06.2019 kl. 16:13
Kontaktuppgifter

Kontakt
 

 

Christina Fyhrquist
Ordförande
christina.fyhrquistgmail.com
040 7474 767
Asta Kolma
Sekreterare
astakolmagmail.com
050 3646 526
Siv Kindstedt
Kassör
siv@kindstedt.fi
050 5427970