Mattby marthakrets

MMM Mattby Marthakrets

Kretsen hör till Esbo Marthaförening. Kretsen har 57 medlemmar. Vi håller våra möten i Gäddhuset, Gäddviksgatan 19  i Esbo den andra tisdagen i månaden. Programmet består bl.a. av social hjälpverksamhet, föredrag, reseskildringar, utfärder och teaterbesök.

 

Aktuellt

21-239.2018 Ålandsresa

Esbo Marthaförenings resa till Ålands Skördefest. Visit till många olika gårdar.
10.10.2018 kl. 13:51

Må bra dagar på Kaisankoti i Esbo

29.9 och 2.10 Må bra dag på Kaisankoti
10.10.2018 kl. 13:47

30.9.2018 Fallåker teater

Folk och Rövare i Kamomillastad Fallåker
10.10.2018 kl. 13:45

11.9 Kretsmöte

föredrag om statyer av Eva Vikstedt från YLE
01.10.2018 kl. 11:21
Kontaktuppgifter

Kontakt
 

 

Christina Fyhrquist
Ordförande
christina.fyhrquistgmail.com
040 7474 767
Asta Kolma
Sekreterare
astakolmagmail.com
050 3646 526
Siv Kindstedt
Kassör
siv@kindstedt.fi
050 5427970