Mattby marthakrets

MMM Mattby Marthakrets

Kretsen hör till Esbo Marthaförening. Kretsen har 58 medlemmar. Vi håller våra möten i Gäddhuset, Gäddviksgatan 19  i Esbo den andra tisdagen i månaden. Programmet består bl.a. av social hjälpverksamhet, föredrag, reseskildringar, utfärder och teaterbesök.

 

Aktuellt

Möten och evenemang 2017

Vår verksamhet under 2017.
31.12.2017 kl. 14:45

Möten & evenemang 2016

Så här såg vår verksamhet ut under det gångna året.
31.12.2016 kl. 14:50

Vår verksamhet 2015

Mycket program under det gångna året. Här berättar vi om allt vi gjort.
31.12.2015 kl. 14:55

Verksamheten 2014

Möten och evenemang under det gångna året.
31.12.2014 kl. 14:58
Kontaktuppgifter

Kontakt
 

 

Christina Fyhrquist
Ordförande
christina.fyhrquistgmail.com
040 7474 767
Asta Kolma
Sekreterare
astakolmagmail.com
050 3646 526
Siv Kindstedt
Kassör
siv@kindstedt.fi
050 5427970