Mattby marthakrets

MMM Mattby Marthakrets

Kretsen hör till Esbo Marthaförening. Kretsen har 57 medlemmar. Vi håller våra möten i Gäddhuset, Gäddviksgatan 19  i Esbo den andra tisdagen i månaden. Programmet består bl.a. av social hjälpverksamhet, föredrag, reseskildringar, utfärder och teaterbesök.

 

Aktuellt

8.10.2019 Kretsmöte

Allsång med ledning av Dag Fyhrquist
08.10.2019 kl. 18:00

15.9.2019 Glims marknad

6 glada Mattby Marthor ställde upp i regnet med försäljning av hemgjorda produkter.
15.09.2019 kl. 12:00

10.9.2019 Kretsmöte

Marcus Rosenlund talade om klimatet och rymden.
10.09.2019 kl. 18:30

31.8.2019 Höstutfärd

Esbo Marthor på höstutfärd till Riddarparken i Askais, Villnäs slott och Mathildedal.
31.08.2019 kl. 12:00
Kontaktuppgifter

Kontakt
 

 

Christina Fyhrquist
Ordförande
christina.fyhrquistgmail.com
040 7474 767
Asta Kolma
Sekreterare
astakolmagmail.com
050 3646 526
Siv Kindstedt
Kassör
siv@kindstedt.fi
050 5427970