Mattby marthakrets

MMM Mattby Marthakrets

Kretsen hör till Esbo Marthaförening. Kretsen har 58 medlemmar. Vi håller våra möten i Gäddhuset, Gäddviksgatan 19  i Esbo den andra tisdagen i månaden. Programmet består bl.a. av social hjälpverksamhet, föredrag, reseskildringar, utfärder och teaterbesök.

 

Aktuellt

Afton vid Esboån tis 07.06.2022

Den årliga aftonen vid Esboå är här igen.
17.07.2022 kl. 16:50
Foto: Asta Kolma

Mattbykretsens 30 års jubileum - tis 10.05.2022

Nu firar Mattbykretsen 30 år på Esbo Gård!
17.07.2022 kl. 16:09
Foto: Asta Kolma

April kretsmöte tis 12.4.2022 kl 18.00

På april kretsmöte gästar ingen mindre än Merete Mazzarella!
27.02.2022 kl. 13:30
Foto: Tua Mylius

Kretsmöte på Gäddhuset tis 8.3.2022 kl18.00

Välkommen på kretsmöte tisdagen den 8. mars kl 18.00!
27.02.2022 kl. 13:25
Kontaktuppgifter

Kontakt
 

 

Christina Fyhrquist
christina.fyhrquistgmail.com
040 7474 767
Asta Kolma
astakolmagmail.com
050 3646 526