Mattby marthakrets

MMM Mattby Marthakrets

Kretsen hör till Esbo Marthaförening. Kretsen har 60 medlemmar. Vi håller våra möten i Gäddhuset, Gäddviksgatan 19  i Esbo den andra tisdagen i månaden. (nu under Covid 19 tiden hålls möten andra dagar och på andra ställen) Programmet består bl.a. av social hjälpverksamhet, föredrag, reseskildringar, utfärder och teaterbesök.

 

Aktuellt

13.2.2018 Kretsmöte

"Sköt om dig" föredrag av "Efter Nio" doktorn
14.03.2018 kl. 17:59

11.1.2018 Riksdagshuset

Guidat besök i riksdagshuset
19.02.2018 kl. 10:21

9.1.2018 Årsmöte

Verksamhetsplan, verksamhetsberättelse och regler för medlemmar i kretsen ovan under länken.
14.01.2018 kl. 14:40

Möten och evenemang 2017

Vår verksamhet under 2017.
31.12.2017 kl. 14:45
Kontaktuppgifter

Kontakt
 

 

Christina Fyhrquist
Ordförande
christina.fyhrquistgmail.com
040 7474 767
Asta Kolma
Sekreterare
astakolmagmail.com
050 3646 526
Siv Kindstedt
Kassör
siv@kindstedt.fi
050 5427970