Mattby marthakrets

MMM Mattby Marthakrets

Kretsen hör till Esbo Marthaförening. Kretsen har 58 medlemmar. Vi håller våra möten i Gäddhuset, Gäddviksgatan 19  i Esbo den andra tisdagen i månaden. Programmet består bl.a. av social hjälpverksamhet, föredrag, reseskildringar, utfärder och teaterbesök.

 

Aktuellt

11.9 Kretsmöte

föredrag om statyer av Eva Vikstedt från YLE
01.10.2018 kl. 11:21

1.9.2018 Höstresa till Kotka och Langinkoski

Traditionell höstresa med alla Esbo Marthaförenings kretsar.
13.09.2018 kl. 11:51

9.5.2018 Våravslutning på Paviljongen

Traditionell våravslutning på Gäddvik Pavilong med mat, kaffe och kaka
13.09.2018 kl. 11:41

10.4.2018 Kretsmöte

Föredrag av Fil.dr. Pia Forsell från SLS om Zacharias Topelius och Fätlskärns berättelser.
18.05.2018 kl. 14:43
Kontaktuppgifter

Kontakt
 

 

Christina Fyhrquist
Ordförande
christina.fyhrquistgmail.com
040 7474 767
Asta Kolma
Sekreterare
astakolmagmail.com
050 3646 526
Siv Kindstedt
Kassör
siv@kindstedt.fi
050 5427970