Mattby marthakrets

MMM Mattby Marthakrets

Kretsen hör till Esbo Marthaförening. Kretsen har 62 medlemmar. Vi håller våra möten i Gäddhuset, Gäddviksgatan 19  i Esbo den andra tisdagen i månaden. (nu under Covid 19 tiden hålls möten andra dagar och på andra ställen) Programmet består bl.a. av social hjälpverksamhet, föredrag, reseskildringar, utfärder och teaterbesök.

 

 

 

Aktuellt

9.1.2018 Årsmöte

Verksamhetsplan, verksamhetsberättelse och regler för medlemmar i kretsen ovan under länken.
14.01.2018 kl. 14:40

Möten och evenemang 2017

Vår verksamhet under 2017.
31.12.2017 kl. 14:45

Möten & evenemang 2016

Så här såg vår verksamhet ut under det gångna året.
31.12.2016 kl. 14:50

Vår verksamhet 2015

Mycket program under det gångna året. Här berättar vi om allt vi gjort.
31.12.2015 kl. 14:55
Kontaktuppgifter

Kontakt
 

Konto
Aktia Mattby Marthor
FI43 4055 3020 131058
ref 12344

Christina Fyhrquist
Ordförande
christina.fyhrquistgmail.com
040 7474 767
Asta Kolma
Sekreterare
astakolmagmail.com
050 3646 526
Siv Kindstedt
Kassör
siv@kindstedt.fi
050 5427970