Mattby marthakrets

MMM Mattby Marthakrets

Kretsen hör till Esbo Marthaförening. Kretsen har 58 medlemmar. Vi håller våra möten i Gäddhuset, Gäddviksgatan 19  i Esbo den andra tisdagen i månaden. Programmet består bl.a. av social hjälpverksamhet, föredrag, reseskildringar, utfärder och teaterbesök.

 

Aktuellt

Kretsmöte 10.3.2020

Kaplan Heidi Jäntti berättade och ledde ”Helig dans” för våra Marthor
10.03.2020 kl. 18:00

11.2. Kretsmöte

Program: Lotteri och frågesport
11.02.2020 kl. 18:00

Kretsmöte/Årsmöte

Anne Bergman talade om tradiotionen/historien om Julgransplundring
14.01.2020 kl. 18:00

10.12. 2019 JULFEST

Traditionell julfest i Gäddhuset med mat och program.
10.12.2019 kl. 17:30
Kontaktuppgifter

Kontakt
 

 

Christina Fyhrquist
Ordförande
christina.fyhrquistgmail.com
040 7474 767
Asta Kolma
Sekreterare
astakolmagmail.com
050 3646 526
Siv Kindstedt
Kassör
siv@kindstedt.fi
050 5427970