Mattby marthakrets

MMM Mattby Marthakrets

Kretsen hör till Esbo Marthaförening. Kretsen har 60 medlemmar. Vi håller våra möten i Gäddhuset, Gäddviksgatan 19  i Esbo den andra tisdagen i månaden. (nu under Covid 19 tiden hålls möten andra dagar och på andra ställen) Programmet består bl.a. av social hjälpverksamhet, föredrag, reseskildringar, utfärder och teaterbesök.

 

Aktuellt

8.10.2019 Kretsmöte

Allsång med ledning av Dag Fyhrquist
08.10.2019 kl. 18:00

15.9.2019 Glims marknad

6 glada Mattby Marthor ställde upp i regnet med försäljning av hemgjorda produkter.
15.09.2019 kl. 12:00

10.9.2019 Kretsmöte

Marcus Rosenlund talade om klimatet och rymden.
10.09.2019 kl. 18:30

31.8.2019 Höstutfärd

Esbo Marthor på höstutfärd till Riddarparken i Askais, Villnäs slott och Mathildedal.
31.08.2019 kl. 12:00
Kontaktuppgifter

Kontakt
 

 

Christina Fyhrquist
Ordförande
christina.fyhrquistgmail.com
040 7474 767
Asta Kolma
Sekreterare
astakolmagmail.com
050 3646 526
Siv Kindstedt
Kassör
siv@kindstedt.fi
050 5427970