Mattby marthakrets

MMM Mattby Marthakrets

Kretsen hör till Esbo Marthaförening. Kretsen har 61 medlemmar. Vi håller våra möten i Gäddhuset, Gäddviksgatan 19  i Esbo den andra tisdagen i månaden. Programmet består bl.a. av social hjälpverksamhet, föredrag, reseskildringar, utfärder och teaterbesök.

Alla möten och tillställningar inhiberade p.g.a Coronaviruset tills vidare

HÖSTENS tillställningar:

Hösten 2020

Kretsmöte 8.9. Kl 18.00. Föredrag om Syd Korea.

Resa till St Peterburg  Uppskjuten till 2021

Mary Poppins på Svenska Teatern hösten 2020. Lö 10.10.2020 kl 14.00, ons 4.11. Kl 19.00, lö 12.12. Kl 14.00, lö 19.12. Kl 14.00. Betalning i maj 2020.

Kretsmöte 13.10. Kl 18.00 Ann Kristin Scheweleff: musik man blir glad av.

Kretsmöte 10.11. Kl 18.00 Frågesport och insamling till Iluta och Marta Centrs i Riga

Julfest 8.12. Kl 17.30, Tenor Johan Krogius sjunger.

Aktuellt

11.9 Kretsmöte

föredrag om statyer av Eva Vikstedt från YLE
01.10.2018 kl. 11:21

1.9.2018 Höstresa till Kotka och Langinkoski

Traditionell höstresa med alla Esbo Marthaförenings kretsar.
13.09.2018 kl. 11:51

9.5.2018 Våravslutning på Paviljongen

Traditionell våravslutning på Gäddvik Pavilong med mat, kaffe och kaka
13.09.2018 kl. 11:41

10.4.2018 Kretsmöte

Föredrag av Fil.dr. Pia Forsell från SLS om Zacharias Topelius och Fätlskärns berättelser.
18.05.2018 kl. 14:43
Kontaktuppgifter

Kontakt
 

Konto
Aktia Mattby Marthor
FI43 4055 3020 131058
ref 12344

Christina Fyhrquist
Ordförande
christina.fyhrquistgmail.com
040 7474 767
Asta Kolma
Sekreterare
astakolmagmail.com
050 3646 526
Harriet Laaja
Kassör
harriet.laajahotmail.fi
050 3068 199