Mattby marthakrets

MMM Mattby Marthakrets

Kretsen hör till Esbo Marthaförening. Kretsen har 60 medlemmar. Vi håller våra möten i Gäddhuset, Gäddviksgatan 19  i Esbo den andra tisdagen i månaden. (nu under Covid 19 tiden hålls möten andra dagar och på andra ställen) Programmet består bl.a. av social hjälpverksamhet, föredrag, reseskildringar, utfärder och teaterbesök.

 

Aktuellt

10.12. 2019 JULFEST

Traditionell julfest i Gäddhuset med mat och program.
10.12.2019 kl. 17:30

12.11. Kretsmöte

Frida Pelin berättade om sin skidtur på Grönland
12.11.2019 kl. 18:00

8.10.2019 Kretsmöte

Allsång med ledning av Dag Fyhrquist
08.10.2019 kl. 18:00

15.9.2019 Glims marknad

6 glada Mattby Marthor ställde upp i regnet med försäljning av hemgjorda produkter.
15.09.2019 kl. 12:00
Kontaktuppgifter

Kontakt
 

 

Christina Fyhrquist
Ordförande
christina.fyhrquistgmail.com
040 7474 767
Asta Kolma
Sekreterare
astakolmagmail.com
050 3646 526
Siv Kindstedt
Kassör
siv@kindstedt.fi
050 5427970