Mattby marthakrets

MMM Mattby Marthakrets

Kretsen hör till Esbo Marthaförening. Kretsen har 62 medlemmar. Vi håller våra möten i Gäddhuset, Gäddviksgatan 19  i Esbo den andra tisdagen i månaden. (nu under Covid 19 tiden hålls möten andra dagar och på andra ställen) Programmet består bl.a. av social hjälpverksamhet, föredrag, reseskildringar, utfärder och teaterbesök.

 

 

 

Aktuellt

10.9.2019 Kretsmöte

Marcus Rosenlund talade om klimatet och rymden.
10.09.2019 kl. 18:30

31.8.2019 Höstutfärd

Esbo Marthor på höstutfärd till Riddarparken i Askais, Villnäs slott och Mathildedal.
31.08.2019 kl. 12:00

16.8. Operan Trubaduren på Birgitta festivalen

16 Mattby Marthor med 1 avec besökte Tallin och Birgitta Festivalen
16.08.2019 kl. 14:30

7.7.2019

Finnjävlar på Lurens
21.07.2019 kl. 12:19
Kontaktuppgifter

Kontakt
 

Konto
Aktia Mattby Marthor
FI43 4055 3020 131058
ref 12344

Christina Fyhrquist
Ordförande
christina.fyhrquistgmail.com
040 7474 767
Asta Kolma
Sekreterare
astakolmagmail.com
050 3646 526
Siv Kindstedt
Kassör
siv@kindstedt.fi
050 5427970