Mattby marthakrets

MMM Mattby Marthakrets

Kretsen hör till Esbo Marthaförening. Kretsen har 61 medlemmar. Vi håller våra möten i Gäddhuset, Gäddviksgatan 19  i Esbo den andra tisdagen i månaden. Programmet består bl.a. av social hjälpverksamhet, föredrag, reseskildringar, utfärder och teaterbesök.

Alla möten och tillställningar inhiberade p.g.a Coronaviruset tills vidare

HÖSTENS tillställningar:

Hösten 2020

fre 18.9. kl 13.00 Träff på Kaisaniemi Botaniska trädgård cafe och besök till muset.

Resa till St Peterburg  Uppskjuten till 2021

Vi samlar in kaffe, tea, socker, kex till Iluta och Marta Centrs i Riga. Kontakta Christina för överenskommelse om hur ni skall få era bidrag till henne.

Julfest? Bokat Esbo gård med mat to 10.12. Busstransport från Gäddvik och Mattby. Närmare uppgifter senare.

Aktuellt

10.12. 2019 JULFEST

Traditionell julfest i Gäddhuset med mat och program.
10.12.2019 kl. 17:30

12.11. Kretsmöte

Frida Pelin berättade om sin skidtur på Grönland
12.11.2019 kl. 18:00

8.10.2019 Kretsmöte

Allsång med ledning av Dag Fyhrquist
08.10.2019 kl. 18:00

15.9.2019 Glims marknad

6 glada Mattby Marthor ställde upp i regnet med försäljning av hemgjorda produkter.
15.09.2019 kl. 12:00
Kontaktuppgifter

Kontakt
 

Konto
Aktia Mattby Marthor
FI43 4055 3020 131058
ref 12344

Christina Fyhrquist
Ordförande
christina.fyhrquistgmail.com
040 7474 767
Asta Kolma
Sekreterare
astakolmagmail.com
050 3646 526
Harriet Laaja
Kassör
harriet.laajahotmail.fi
050 3068 199