Mattby marthakrets

MMM Mattby Marthakrets

Kretsen hör till Esbo Marthaförening. Kretsen har 62 medlemmar. Vi håller våra möten i Gäddhuset, Gäddviksgatan 19  i Esbo den andra tisdagen i månaden. (nu under Covid 19 tiden hålls möten andra dagar och på andra ställen) Programmet består bl.a. av social hjälpverksamhet, föredrag, reseskildringar, utfärder och teaterbesök.

 

 

 

Aktuellt

Ti 1.9. Möte på Mellstens stranden

Höstens första möte på Mellstens cafe´
01.09.2020 kl. 17:00

Kretsmöte 10.3.2020

Kaplan Heidi Jäntti berättade och ledde ”Helig dans” för våra Marthor
10.03.2020 kl. 18:00

11.2. Kretsmöte

Program: Lotteri och frågesport
11.02.2020 kl. 18:00

Kretsmöte/Årsmöte

Anne Bergman talade om tradiotionen/historien om Julgransplundring
14.01.2020 kl. 18:00
Kontaktuppgifter

Kontakt
 

Konto
Aktia Mattby Marthor
FI43 4055 3020 131058
ref 12344

Christina Fyhrquist
Ordförande
christina.fyhrquistgmail.com
040 7474 767
Asta Kolma
Sekreterare
astakolmagmail.com
050 3646 526
Siv Kindstedt
Kassör
siv@kindstedt.fi
050 5427970