Mattby marthakrets

MMM Mattby Marthakrets

Kretsen hör till Esbo Marthaförening. Kretsen har 60 medlemmar. Vi håller våra möten i Gäddhuset, Gäddviksgatan 19  i Esbo den andra tisdagen i månaden. (nu under Covid 19 tiden hålls möten andra dagar och på andra ställen) Programmet består bl.a. av social hjälpverksamhet, föredrag, reseskildringar, utfärder och teaterbesök.

 

Aktuellt

Kretsmöte - tis 13.9.2022

Kretsmöte i Gäddhuset kl 18:00
17.07.2022 kl. 19:54

Marthornas Må Bra Dag - ons 7.9.2022

I år hålls Må Bra Dagen på Majvik tillsammans med Esbo Marthaföreningens övriga kretsar
17.07.2022 kl. 16:58

Raseborgs sommarteater - Ons 27.7.2022

Som sommarens kulturhändelse går vi på sommarteater.
17.07.2022 kl. 16:53

Afton vid Esboån tis 07.06.2022

Den årliga aftonen vid Esboå är här igen.
17.07.2022 kl. 16:50
Kontaktuppgifter

Kontakt
 

 

Christina Fyhrquist
Ordförande
christina.fyhrquistgmail.com
040 7474 767
Asta Kolma
Sekreterare
astakolmagmail.com
050 3646 526
Siv Kindstedt
Kassör
siv@kindstedt.fi
050 5427970