Mattby marthakrets

MMM Mattby Marthakrets

Kretsen hör till Esbo Marthaförening. Kretsen har 62 medlemmar. Vi håller våra möten i Gäddhuset, Gäddviksgatan 19  i Esbo den andra tisdagen i månaden. Programmet består bl.a. av social hjälpverksamhet, föredrag, reseskildringar, utfärder och teaterbesök.

Vårens kommande program 2020

Fork på Svenska teatern 27.1. Kl. 18.00, 29.1. Kl 19.00, 17.4. Kl 19.00, lö 18.4 kl 14.00, lö 18.4. Kl 19.

Kretsmöte 11.2. Kl 18.00 Frågesport och lotteri. Alla tar med en lotterivinst värd minst 3€.

Stadsteatern ”Humiseva harju”, 13.2. Kl 13.00 

Esbo Marthaförenings årsmöte 1.3. Kl 14.00 i Lagstad hembygdsgård.

Kretsmöte 10.3. Kl 18.00 Kaplan Heidi Jäntti besöker oss och vi har ”Helig dans” på programmet.

Matlagning 12.3. Platsen ännu öppen.

Kretsmöte 7.4. Kl 18.00 

Lilla Teatern ”Morfars mauser” 17.3. Kl 19.00.  Handlar om Marcus Rosenlund. Mobbningen i skolan i Grankulla mm. Preimiär i mars. 

Lilla Teatern, ”Faktiska händelser”. To 16.4. Kl 19.00 Bokning så snabbt som möjligt. Totalt beställt 20 biljetter. Betalning senast 6.3.2020

Marthaförbundets vårmöte i Nykarleby 25-26.4.

Våravslutning 12.5. Kl 17.30 Överby Esbo

NFK mötet på Island 12-14.6.2020

Höstresa till Tusby eventellt lö 29.8.2020 eller på våren

Kretsmöte 8.9. Kl 18.00

Resa till St Peterburg  2-4.10.

Mary Poppins på Svenska Teatern hösten 2020. Lö 10.10.2020 kl 14.00, ons 4.11. Kl 19.00, lö 12.12. Kl 14.00, lö 19.12. Kl 14.00. Betalning i maj 2020.

Kretsmöte 13.10. Kl 18.00

Kretsmöte 10.11. Kl 18.00

Julfest 8.12. Kl 17.30, Johan Krogius sång.

Aktuellt

Kretsmöte/Årsmöte

Anne Bergman talade om tradiotionen/historien om Julgransplundrin
14.01.2020 kl. 18:00

10.12. 2019 JULFEST

Traditionell julfest i Gäddhuset med mat och program.
10.12.2019 kl. 17:30

12.11. Kretsmöte

Frida Pelin berättade om sin skidtur på Grönland
12.11.2019 kl. 18:00

8.10.2019 Kretsmöte

Allsång med ledning av Dag Fyhrquist
08.10.2019 kl. 18:00
Kontaktuppgifter

Kontakt
 

Konto
Aktia Mattby Marthor
FI43 4055 3020 131058
ref 12344

Christina Fyhrquist
Ordförande
christina.fyhrquistgmail.com
040 7474 767
Asta Kolma
Sekreterare
astakolmagmail.com
050 3646 526
Harriet Laaja
Kassör
harriet.laajahotmail.fi
050 3068 199