Mattby marthakrets

MMM Mattby Marthakrets

Kretsen hör till Esbo Marthaförening. Kretsen har 58 medlemmar. Vi håller våra möten i Gäddhuset, Gäddviksgatan 19  i Esbo den andra tisdagen i månaden. Programmet består bl.a. av social hjälpverksamhet, föredrag, reseskildringar, utfärder och teaterbesök.

 

Aktuellt

Sommarens matlagningskurser för barn

3.-7.6.2024 och 10.-15.6.2024 kl 09:00 - 13:00 Matlagningskurser för barn i skolåldern 7-13 år,
17.02.2024 kl. 18:39

Kretsens Våravslutning tis 14.5.2024 kl 12:30

Hålls på Domarby gård. Avfärd med egna bilar ca kl 10:30 från Gäddhuset.
17.02.2024 kl. 18:35

Marthaförbundets Årsmöte i Vasa 3.-5.5.2024

Esbo MF arrangerar en gruppresa upp till Vasa med buss.
17.02.2024 kl. 18:32

Kretsmöte tis 9.4.2024 kl 18:00

Professor Kristian Wahlbeck på besök.
17.02.2024 kl. 18:31
Kontaktuppgifter

Kontakt
 

 

Christina Fyhrquist
christina.fyhrquistgmail.com
040 7474 767
Asta Kolma
astakolmagmail.com
050 3646 526