Mattby marthakrets

Mary Poppins på Svenska teatern

10.10.2020 kl. 14:00
Hösten 2020 besöker vi Svenska Teatern och ser Mary Poppins.
Många olika datum. Esbo Marthaföreing.
Benita Ramstedt
Kontaktuppgifter

Kontakt
 

Konto
Aktia Mattby Marthor
FI43 4055 3020 131058
ref 12344

Christina Fyhrquist
Ordförande
christina.fyhrquistgmail.com
040 7474 767
Asta Kolma
Sekreterare
astakolmagmail.com
050 3646 526
Siv Kindstedt
Kassör
siv@kindstedt.fi
050 5427970