Mattby marthakrets

Kretsmöten och övriga evenemang under 2012

31.12.2012 kl. 15:09
En tillbakablick

11.12.2012  KRETSENS JULFEST I GÄDDHUSET

Närvarande: 42 medlemmar
Värdinnor: Christina F., Birgitta S., Asta K., Rita L. och Raija-Liisa R.

Christina F. hälsade oss välkomna

Christina berättade att vår Lettlands försändelse kommit fram och att alla var jätteglada och tacksamma för våra saker

 Ruokalähettiläs hade levererat maten som var fantastiskt god, lite annorlunda julmat med lammkött

Vi sjöng för två jubilarer, Astrid W. och Marita A., som fick var sin blomma

Vår överraskningsgäst var Lasse von Hertzen som gjorde succé och fick stående applåder

Christina uppvaktades med en bok, Kaupungin paras keittiö - Menuer från Nordeas direktionskök Alexen 36, som tack för det fina jobb hon gjort under året och all den energi hon lagt ner i kretsen.

Vid kaffet sjöng Esbo Lucia 2011, Aurora Djupsjöbacka, vackert för oss med levande ljus i håret

13.11.2012 KRETSMÖTE
Närvarande: 36 medlemmar.

Värdinnor: Christina hälsade oss välkomna Tre nya medlemmar har antagits till kretsen: Harriet Cajander, Anne Ekebom och Claire-Louise Haglund. Dessutom deltog Christel Wollsten från Partyline i mötet.

Christina uppmanade oss, att i mån av möjlighet, delta i kretsmötena

Christina berättade om vår insamling till Lettland som pågått heloa hösten. Alla kretsmedlemmar har bidragit med minst 5 € för inköp av kaffe, te, socker och kex till Marta Centrs kontor i Riga. Ytterligare har vi samlat in varma kläder och skodon till de allra fattigaste, som Tage och Sören transporterat till södra Lettland. Christina har organiserat insamlingen här, sorterat och packat i kassar och t.o.m. skrivit på lettiska vad kassarna innehåller. Hon har även fört ett lass till Ekenäs och ett lass hämtades av Tage och Sören. De lokala församlingarna och socialarbetarna hjälper dem med utdelningen. 

Esbo mf har beviljat ett understöd om 700 € för en extra resa till Lettland.

Sommarö mf har också deltagit i kretsens insamling för Lettland

Tua M. hade stickat en mängd mössor, vantar, halsdukar mm som såldes på mötet. Förtjänsten, 75 €, och osålda varor samt garn skänkte hon i sin helhet till insamlingen för Lettland.

Margareta K. sålde egenhändigt gjorda ekologiska julkort. Förtjänsten, 55 €, skänkte hon i sin helhet till insamlingen för Lettland.

Siv S. sålde Oriflame produkter. 10% av försäljningen skänkte hon till insamlingen för Lettland.

Christina sökte i sista stund ett bidrag om 150 € från Ung Martha som bör användas för julpyssel för barn, som gavs åt  eftisverk-samheten för 1-2:a klassisterna vid Svenska Lekskolan i Mattby. 

Asta ombesörjer kretsens julpaket till vår indiska fadderflicka, Jayanthi Balamurugan. 

Mötet avslutades med en frågesport, som Christina arrangerade.

Värdinnor för kretsmötena 2013 efterlyses. Värdinnorna står själva för förtäringen. Kretsen ersätter kostnaderna för kaffe, te, socker och mjölk.

7.11.2012  SOMMARÖ mf VIKINGABORG 
15 deltagare från Mattby

Ulla Tilander-Godenhielm höll ett intressant anförande om diademets historia.

1.11.2012 MELLERSTA NYLANDS MARTHADISTRIKT HÖSTMÖTE
2 deltagare från Mattby

17-10-2012 SOMMARÖ mf VIKINGABORG
8 deltagare från Mattby

Janine Smeds från Marthaförbundet: Kvinna behärska din ekonomi

9.10.2012 KRETSMÖTE
Närvarande: 31 medlemmar

Värdinnor: Anita R., Madde W. och Brita S. 

Christina hälsade oss välkomna. Två nya medlemmar har antagits till kretsen, Benita Ramstedt och Veronica Sandström.

Tage Nylund från Hangö svenska församling och Sören Lönngren från Missionskyrkan i Ekenäs var närvarande och berättade om hjälpsändningarna till Lettland. De gör 4-5 resor per år och har gjort det i ca 13 år. Nöden är stor och behovet av hjälp är konstant. Tage och Sören ser ändå en liten förbättring hos vissa familjer. När de kommer fram till norra Lettland, hjälper frivilliga socialarbetare med sorteringen och de vet var behovet är som störst. Tage och Sören visade bilder på skärm från några resor. 

Hangö församling har en liten budget för dessa resor, en resa kostar ca 800 €. Vi kan deltaga i det fina arbete Tage och Sören gör genom att inbetala understöd för transporten till: Hangö svenska församling, konto FI35 5549 8310 000526, skriv LETTLAND som meddelande.

Vi kan även ge pengar, 20-25 €, till ett julmatpaket. Skriv JULMATPAKET LETTLAND 2012 i meddelandefältet, samma konto som ovan.

Transporten med personbilar till Vikingaborg arrangerades

Deltagarna i kretsmötet hade uppmanats att klä sig i hatt och klänning. En "hattjury" utsågs, Siv S, Sonja D., Madde W. och Marianne L-M. och juryns val var följande: 1:a pris Margareta K., 2:a pris Jatta D. och 3:e pris till Ann-Christine H.

6.10.2012 Grundläggande kurs i krisberedskap, Vihtis
2 deltagare från Mattby

26.9.2012  Ateneum: Helene Schjerfbecks utställning med guide
14 deltagare från Mattby samt två utomstående.

21.9.2012  Onkel Vanja i Louhisalen i Kulturhuset i Hagalund
6 deltagare från Mattby

19.9.2012  Onkel Vanja i Louhisalen i Kulturhuset i Hagalund
2 deltagare från Mattby

11.9.2012 KRETSMÖTE
Närvarande: 27 medlemmar

Värdinnor: Kiki G., Marita L. och Lisbeth R.

Christina F. öppnade höstens första kretsmöte samt presenterade en ny kretsmedlem, Margareta Kytö, som är medlem i Helsinge Marthaförening

Garn till vantar utdelades. Vantarna doneras till Marta Centrs i Riga.

Christina F. redogjorde för tillfället på Hemvrån då Iluta Lace berättade om Marta Centrs i Riga samt om kvinnornas och barnens svåra förhållanden i Lettland. På Marta Centrs behöver de kaffe, te, socker och kex för att kunna bjuda något varmt åt dem som besöker Centret. På kretsmötet i november uppbärs ingen kaffeavgift. I stället kan kretsens medlemmar hämta nämnda råvaror till ett värde motsvarnade 5 €. Christina lagrar allt tills de skickas till Lettland i slutet av november med Tage Nylund från Hangö församling som regelbundet åker till Lettland med hjälpförsändelser. 

Marthaförbundets medlemskort utdelades och gäller för åren 2012 och 2013.

Den planerade svamputflykten till Noux inhiberades på grund av ringa intresse.

Asta meddelade om två föreställningar av Onkel Vanja i Louhisalen i Kulturhuset i Hagalund den 19.9. och 21.9., specialpris för marthor endast 10 €, 

Kretsens julfest arrangeras i år i Gäddhuset 11.12.2012 kl. 18.00. Deltagarna valde Gäddhuset och inte Paviljongen.

Solveig Backström från Marthaförbundet informerade oss om matsvamparna i våra skogar. Vi fick se bilder på skärm men också både känna och lukta på svampar som Solveig plockat i Sibbo samma dag.  En mycket intressant presentation. 

1.9.2012 Esbo Mf: Höstutfärd till Lahtis och Mäntsälä29 deltagare från Mattby

21.8.2012 Mellersta Nylands Marthadistrikt och Helsingfors Marthaförening: Lettiska Iluta Lace med orkester underhåller och berättar på svenska om Marta Centrs. 5 deltagare från Mattby

7.7.2012 Esbo mf: Raseborgs sommarteater "teaterbåten"
10 deltagare från Mattby

14.6.2012 Esbo mf: Kulturen vid ån
7 deltagare från Mattby deltog som matstafetter eller försäljare

23.5.2012 Esbo mf: Nationaloperan PUHDISTUS
9 deltagare från Mattby

22.5.2012 VÅRAVSLUTNING PÅ PAVILJONGEN
26 marthor deltog.

Rita hälsade oss välkomna. Rapport från Marthaförbundets vårmöte i Borgå på kretsens första möte på hösten 11.9.2012 i Gäddhuset

Kulturen vid ån 14.6.2012: 2 timmars arbetsturer mellan kl. 10-20. Karla bakar 25 laktosfria bullar och Daisy 30 st vanliga bullar.

Esbo mf:s utfärd till Raseborgs sommarteater "Teaterbåten" 7.7.2012 är fullbokad. 9 st anmälda från Mattby

Esbo mf:s utfärd till Lahtis och Mäntsälä 1.9.2012 är också fullbokad. Pris 30 € för Marthor, inbetalas inom juni månad till kretsens konto. Väntelista finns, v.g. meddela ifall du får förhinder.

Karla hälsar oss välkomna till caféet på Stora Kalvholmen

Esbo mf: En midsommarnatts drom på Svenska teatern lö 13.10.2012 kl. 14. Pris för marthor 20 € och gäster 29 €. Anmälning och betalning senast 7.9.2012. Platserna är på parketten raderna 6-12.

Birgitta har inbetalat 162 € till kretsens fadderbarn i Indien, Jayanthi, samt bankkostnader 31,75 €

17.4.2012 SEMINARIUM OM ÅLDRANDET
33 Mattby marthor samt 40 gäster deltog i seminariet.

12.4.2012 Svenska teatern: REMONT
13 Mattby marthor deltog.

4.4.2012 Ateneum: CARL OCH KARIN LARSSON
14 Mattby marthor deltog i guidningen.

31.3.2012 JUBILEUMSFEST MMM 20 ÅR
36 Mattby marthor deltog i festen. Ytterligare deltog 35 marthor och gäster från de inbjudna föreningarna.  

13.3.2012 KRETSMÖTE
29 medlemmar deltog i mötet, ett s.k. pratmöte.

Värdinnor: Eivor V., Märta B., Pirre S., Asta K.

Många hade handerbeten med sig.

Christina arrangerade en frågesport, varje bord utgjorde ett lag som tävlade sinsemellan. Frågorna var ganska svåra. Vinnande bordet fick som pris välja först av chokladen. Stämningen var god och mysig.

10.3. och 24.3. Svenska teatern: KRISTINA FRÅN DUVEMÅLA
Inalles har 42 Mattby marthor sett musicalen.

1.3.2012 BESÖK HOS LORUKORU
Närvarande: 9 medlemmar från Mattby

1.3.2012 MELLERSTA NYLANDS MARTHADISTRIKTS ÅRSMÖTE PÅ MARTHAFÖRBUNDET
Närvarande: 3 medlemmar från Mattby

Efter de sedvanliga årsmötesförhandlingarna berättade Henrik Nysten om frivillig försvars- och säkerhetsutbildning samt Frida Nylund om den kommande organisationsförändringen. 

22.2.2012 SOMMARÖ MF VIKINGABORG
Närvarande: 17 medlemmar från Mattby

Sommarö mf:s ordförande, Susanne Hägerström-Liljestrand, önskade oss alla välkomna och hoppades på fortsatt samarbete med Mattby marthakrets. På hösten planeras ett seminarium om bröstcancer. Christina F. överräckte en blomma och tackade för inbjudan till Sommarö mf. Christina F. meddelade också att Sommarö mf:s medlemmar är inbjudna till Mattby kretsens 20-års jubileum den 31.3.2012 samt till seminariet med Frej Fyhrquist den 17.4.2012. Båda tillfällena äger rum på Gäddviks Paviljongen. 

Vi blev bjudna på en mängd olika ytterst goda hemlagda pajer med kaffe eller te. 

Ulla Tilander-Godenhielm höll ett intressant föredrag om Fabergés finska mästare. Ulla har nyligen utgivit en bok om detta. Vi hoppas på en fortsättning av Ulla om Fabergé. 

14.2.2012 Kretsmöte:
Närvarande: 30 medlemmar

Värdinnor: Christina F., Riitta G.och Raija-Liisa R.

Christina redogjorde för Marthaförbundets projekt "Tummen upp" i samarbete med Novita. Villiga stickmamseller skall anmäla sig, på mötet uppgav 10 marthor sin avsikt att sticka. Vi bestämmer senare till vem vi ger vantarna. 

Esbo svenska församling önskar att Esbo marthorna återupptar kyrksöndagarna, närmare bestämt Palmsöndagen 1.4.2012 kl. 12.15 i Esbo domkyrka. Serveras kyrkkaffe efteråt. Kyrkvärdar efterlyses.

Medlemsavgiften för 2012 skall inbetalas inom februari månad till kretsens konto

Esbo mf:s höstutfärd äger rum lördagen den 1 september till Lahtis och Mäntsälä. Pris 30 €. Anmälning senast 31.5.2012 och avgiften inbetalas senast 30.6.2012 till kretsens konto. 

Teaterbesök 12.4.2012 kl. 19.00: Remont på Amos scenen på Svenska teatern. Pris 24 €, inbetalas senast 23.3.2012 på kretsens konto. 

Christina arrangerade en frågesport  mellan borden. Vinnande bordet fick en chockladask, som sedan cirkulerade. Trevligt inslag. 

Alla Hjärtans Dag till ära hade vi knytkalas och fick njuta av många godsaker - ostar, bakverk, rödbetsoppa, frukter m.m. Allt som blev över fördes till vår invandrarfamilj.

Transporten med personbilar till Sommarö Marthaförenings tillfälle med Ulla Tilander-Godenhjelm arrangerades

26.1.2012 G18 "Hemmet i Helsingfors - hjärtat i Berlin", en utställning om Carl Ludvig Engel

Närvarande: 17 medlemmar från Mattby

Kari-Paavo Kokki guidade oss på utställningen och berättade om Engels liv och verksamhet i Finland.

10.1.2012 Årsmöte:
Närvarande: 31 medlemmar 

Värdinnor: Christina F., Asta K., Kristina S. och Astrid W.

Inbjuden föredragshållare: professor Marianne Blomqvist

Årsmötesförhandlingarna:
Den sittande styrelsen omvaldes

verksamhetsberättelsen för 2011 upplästes och godkändes  

verksamhetsplanen för 2012 upplästes och godkändes

medlemmar som fyllt 60, 70 och 75 år under år 2011 uppvaktades med rosor

Marianne B. kåserade om namnen på våra kära vänner, husdjuren: "Gehy, Rödgås,Gåpå, Hobbe, Lejongap, vad allt kan våra husdjur heta?" Marianne jobbar även med svenska namnsdagar som revideras vart femte år.

MMM Mattby Marthakrets
Kontaktuppgifter

Kontakt
 

 

Christina Fyhrquist
Ordförande
christina.fyhrquistgmail.com
040 7474 767
Asta Kolma
Sekreterare
astakolmagmail.com
050 3646 526
Siv Kindstedt
Kassör
siv@kindstedt.fi
050 5427970